Ponuda dodatnih opcija


Period zakupa VPS

U ovoj opciji birate na koji period želite da zakupite VPS.

Hostname

Hostname vašeg vps-a. Primer: vps.webhosingsrbija.rs. Sastoji se iz subdomena (reči koja ide ispred domena) i samog domena. Ne mora da bude aktivno u trenutku kupovine ali je poželjno da bude validno

Lokacija

Izaberite fizičku lokaciju vašeg servera.

Operativni sistem

Izaberite operativni sistem koji želite da bude instliran na vašem VPS

Dnevni backup za VPS

Ukoliko želite dnevni backup za VPS. Cena se množi sa brojem izabranih meseci.